Gambeellaatti! As geenye! Qabsoon itti fufa!!

Gambeellaatti ! As geenye! Qabsoon itti fufa!!

Gambeellaatti dubartiin Nuweerii osoo alaabaa ABO uffattee adeemtuu suura tibbana kaafame.
Dubartii kana maaf uffata jedhamee gaafatamtee, “kun anaaf uffata osoo hintaane anaaf seenaadha. Osoon du’eeyyuu of irraa hinbaasu!” Jechuun deebiste jedhan.
ABO’n wabii Oromoo qofa osoo hintaane wabii saba Cunqurfamaa ta’uu hojiin agarsiisee uummata fudhachiiseera.
 
 

Jamaal Usmaa.il Hadiida Caalti Tokkummaan New Oromo/Oromiyaa Music 2021