“Eeliyaas Gambeellaa eenyu?

“Eeliyaas Gambeellaa eenyu?

Elias Gambela Golo, The Southern Zone of Oromia Liberation Army leader, has accepted a peace call of Guji Abba Gadas and agreed to quit armed struggle; Guji Abbaa Gada Jilo Man’o discloses earlier today. This comes as a result of a week of peace declared by Guji Abba Gadas.

Source : OBN =Mouthpiece of ODP!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Eeliyaas Gambeellaa eenyu?

Via Odaa GurreeEelias

Gambeellaa hoogganaa WBO zoonii Gujii fi Gujii Lixaa Lola dhaabe ololli jedhu fb irra naanna’aa ooluun isaa ni beekama. Haata’u malee dubbiin kun soba adii tahuu baramee jira. Eelias Gambeellaa jechuun nama ogummaa HP ( ispoortii) qabuufi Godina Gujii keessa barsiisaa ture. Boodarra WBO zoonii kibbaatti dabalamee leenjii gabaabaa fudhatee gara uummataatti deebi’ee hojii eegale.Mucaan kun miseensa madaqaa dha malee hogganaa ( Abbas Taakkiyyaa / kan nama sadii hogganu) illee hin taane.Haata’u malee naamusa cabsuun uummata irraa maallaqa maqaa WBO gargaaruu jechuun 100,000 fudhachuu isaa uummanni yommuu gabaasu gara mooraa duubbeetti waamama. Innis Yoo deebi’e akka adabamu waan beekuuf gara Finfinneetti baqata. Kun kan ta’e bars darbe ( 2009 ALI baatii dhumaarra) ture.Erga yeroo sanaatii bakki inni jiru hin beekamu ture. WBO birattis naamusa cabseen barbaadamaa tureera.Egaa nama akkasiitu ani hooggana WBO zoonii Gujii lamaaniiti, waraana dhaabeera jedhee dubbata.Kan nama dinqu garuu activist ‘oonni bebbeekamuuf dhageettii uummataa guddaa qaban illee waan kana hafarsaa jiru.Seenaa WBO keessatti shirri hedduu Zoonii kibbaa kanatti hojjetamaa tureera. Bara 2001 yeroo QC fottoqu, bars 2008 yeroo jijjiiramni fottoqu. Kan ammaa garuu olola rakasaa kangatii hin baasne dha.Namni nagaa jibbu hin jiru. WBO n nagaa jaallata. Waraanas barbaade miti kan lolu. Diina isa ajjeesuu dhufe of irraa ittisaa jira hanga yoonaa.Yaa Oromoo dhugaan ni qal’atti malee hin cittu akkuma jedhan kunoo dhugaan bahaa jirti. WBO fi ABOn gunkumaa ololaafi waraana an hin badu. WBOn dhiiga Oromooti. Dhiiga Oromoo gaafa balleessan Oromoon lafarraa bada. Kana ammoo Waaqa Oromoo uume qofaatu danda’a. Odeessa dabalataa waa’ee barumsa fi maatii isaa akkuma argadheen walitti deebina.”Ethiopia: ዘ-ሐበሻ የዕለቱ ዜና | Zehabesha Daily News

This is good news for Habeshas!!


Ilmaan oromoo hidhuun itti fufee jira

Galgala kana ogeessonni Fayyaa lama lixa wallaggaa tti ukkaamsamanii jiru.
Akka kanaan:
1,Fayyeeraa Mokonniin Itti Gaafatamaa Hospitaala Gabaa Roobii
2,Fiqiruu Dassee itti Gaafatamaa kutaa bittaa Qorichaa hospitaalichaa galgala kana humna RIB butamanii fudhatamaniiru.

Dábessá Gemelal

Haati Oromoo goota Sabaaf deessee gaaffii qabu:
“….. akkuma haadha Oromoo tokko mucaan da’ee malee cubbuu godhee hin qabu … maal godhu anoo mucaa koo waggaa 16f hin agarre; maaliifan hiraarfama?!” Harmeen J. Marroo
Via Raajii Guddataa

 

 

 

 

 

 

 


Horiin jabbii of jalaa qabu, horata; qabsoon dhaloota of jalaa qabu, mo’ata!!


Ethiopian Music : Adem Mohammed(Ammas Tokkuma) – New Ethiopian Oromo Music 2019(Official Video)


Ethiopia: ኦነግን ከጨዋታ ውጪ የሚያደርገው የዶ/ር አብይ የፖለቲካ ሥልት!! በፀጋው መላኩ