Wanni nama gamachiisu Alaabaa teenya hoggaa bakka ..

Wanni nama gamachiisu Alaabaa teenya hoggaa bakka buutuu fii Waa’ee Oromoo Biyyoota 11 ol duratti hoggaa dubbatamuudha.
Warreen nu wajji hirmattan hunda Galata keessan himee fixuu hin dandahu!!

Bakka Afrikkaanonni Hedduun dhimma Siyaasatii fii Duudhaa isaanii itti waliif Ibsan irratti Oromoonni Afrikkaa kibbaa bifa kanaan argamanii Rakkoo Oromoon Afrikkaa keessatti qabdu Obboleeyyan isaanii Afrikkaatiif ibsaa jiru. Bakka kanatti biyyoota Afrikkaa 11 oltu hirmaate.

Guyyaa Yaadannoo Bilisummaa Afrikkaa Sababeeffachuun Qophii Qopheeffanne ilaachisee Oromoonni bifa Nama gammachiisuun hirmaatan

 Guyyaa Yaadannoo Bilisummaa Afrikkaa Sababeeffachuun Qophii Qopheeffanne ilaachisee Oromoonni bifa Nama gammachiisuun hirmaatan