Gamaa Bahatin Imalii WBO Garaa Adamaa Tarkanfi Warshalee..

ODDUU Hatattama Gamaa Bahatin Imalii WBO Garaa Adamaa Tarkanfi Warshalee Araramaa OPDO Sadiqan Gabra