Haacee nama seenaa . Biyyaaf biyyaan alattis artistiif qabsaahaa oromoo seenaa guddaa

Haacee nama seenaa . Biyyaaf biyyaan alattis artistiif qabsaahaa oromoo seenaa guddaa galmeesaa jiruudha.