“Galma Miliiniyeemiitti walaloo koo haala miidhagaan shaashaa godheen

“Galma Miliiniyeemiitti walaloo koo haala miidhagaan #shaashaa godheen ba’e. Gurri dhaga’u dhaga’eera!” Leta Kenei Aga