Galgala kana Shawaa Lixaatti OLAn buufata filannoof Qophaaye itti shidaa jira ዛሬ ማታ ሸዋ ላይ ለምርጫ የተዘጋጀው ጣብያ በ OLA አመድ ሆኗል✊️

Galgala kana Shawaa Lixaatti OLAn buufata filannoof Qophaaye itti shidaa jira
ዛሬ ማታ ሸዋ ላይ ለምርጫ የተዘጋጀው ጣብያ በ OLA አመድ ሆኗል
Lixa Shawaa galmee filannoo abidda waliin wal argisiisanii jiru wbon 🔥🔥