Galatoomaa OMN, yaada keenya waan keessumsiiftaniif.

Galatoomaa OMN, yaada keenya waan keessumsiiftaniif. Amma illee warra kaanis dhiheessuuf irratti hojjedhaa.