ONN:Galata Ummata Ertirea fi Motummaa Ertirea Ummanni Oromoo akkamitti galchuu qaba?

ONN:Galata Ummata Ertirea fi Motummaa Ertirea Ummanni Oromoo akkamitti galchuu qaba?
Ummanni Oromoo waljiddutti tokkummaa isaa cimsatee mirga sabaa fi sablammii biyyatti akkamitti tiysuu qaba?

WBOn Uummata isaa haala yeroo irratti kaayyoosaa barsiifachaa jira.

 

Lixa Oromiyaa Aanaa Jaarsoo daa’imman abdii boruu tunillee osoo hin hafin ABO simachuuf ililchee baheera!! Jaalalli ABO kun Uummata maraache