GALATA KANKEE YAA MOOTII: HAMBISAA GONFAA SIMAA QILINXOO IRRAA NUUF BAHEERAA

GALATA KANKEE YAA MOOTII:  HAMBISAA GONFAA SIMAA QILINXOO IRRAA NUUF BAHEERAA

GALATA KANKEE YAA MOOTII
HAMBISAA GONFAA SIMAA QILINXOO IRRAA NUUF BAHEERAA 
ANAAF JALLAN KANKOOS SAMMUUN KEENYA BOQATEERA 
 
Oromummaa dhugaa tan saboonummaa haqatiin faayamte jechuun maal akka taate adeemsa Hambisaa Gonfaa mana hidhaati baasu keessatti argineerra…
Obboleessi keenya Hambisaan Oromoo Wallaggaa Amantiin Kiristaana, Abbaan mallaqa 50000 mallaqa wabii kafale immoo nama ammaaf maqaa hin kaafne Oromoo Wolloo Amantiin Muslimaati, namni nama mallaqa kana nuuf kenne arge immoo

Abera Tadesse
 

leenca Salaalee Amantiin Kiristaana, Ani kan dhimma kana kara ummata Oromootti fide akka sabni birmatu yaale Oromoo Arsii Amantiin kankoo Musliimaa..hunda keenya gaddisa fi dhiiga Oromummaa jedhamutu tokko nu godhe.. Waliif birmannee.. Kuni ilmaan Oromoo hedduuf fakkeenya fi baruumsa gaarii taha abdii jedhu qaba. Yeroo alagaan Oromoo addaan ciciree nyaachu fedhu kanatti hojii akkana kan Tokkummaa Oromummaa muldhiftu hojjachuun diina qullaa dhabuudha qabna.

Ilmaan Oromoo Obboleessa keenya bira dhabattan hundu ulfaadha.. Isin jaallana