Naqamteetti Dr Rufaa’eel Deesisaan har’a yeroo Naqamtee galanitti Qeerroon ammayyuu Mooraa Yuniversitii fuldura deemetu sirbaa jira.

Naqamteetti Dr Rufaa’eel Deesisaan har’a yeroo Naqamtee galanitti Qeerroon ammayyuu Mooraa Yuniversitii fuldura deemetu sirbaa jira.
Federaalli ammoo Mooraa kessaa maraachaa jirti,humaa hin fiddu garuu!

Naqamtee yaa biyya leeqaa

Naqamteetti Dr Rufaa’eel Deesisaan har’a yeroo Naqamtee galanitti Qeerroon ammayyuu Mooraa Yuniversitii fuldura deemetu sirbaa jira.
Federaalli ammoo Mooraa kessaa maraachaa jirti,humaa hin fiddu garuu!

Gabaasaqeerroo

Leta Kenei Aga