Gageessaa Ol aanaan Mana Amantii Ortodokisii itoophiyaa kan ta’e Abuna Maatiyaas

Gageessaa Ol aanaan Mana Amantii Ortodokisii itoophiyaa kan ta’e Abuna Maatiyaas yeroo Ammaa masaraa 4kiilootti munmicha ministeeraa Dr.Abiyi Ahimad waliin marii’achaa jira.
Kaayyoon marii kanaa muumichi ministeeraa luboota Mana Amantaa Ortodokisii Oromiyaa hundeessina jedhan irratti dhiibbaa Akka Godhanii fi Akka dhaabisisaniif jedhamaa jira. Dr.Abiyyi waan isa hin Galchine keessa Galee dubbii borca taanaan balaa Guddaatu dhufa.

Oromiyaan Biyya


Ethiopia News | በመላው አለም የሚገኙ ሊቃነ ጳጳሳት ወደ አዲስ አበባ እየተመሙ ነው | Ethiopian Orthodox Church | Abiy Ahmed


I’m no Orthodox but I do support Luba Balay because the Oromo nation needs a very delicate balance between religions and strong enough Orthodox institution is important in this regard…

There is this passionate Orthodox family member of mine and he makes a lot of sense when he talks about the importance of the formation of Oromiyaa Orthodox church. He is fairly educated, both religious and modern education.

He thinks that nobody has the interest of an Oromo Orthodox congregation in EOTC. He even believes that there is an unacknowledged official policy within EOTC that one can’t be Orthodox and Oromo at the same time.

He thinks that the upper echelon of OPDO actually wants to see no Oromiyaa Orthodox church because he thinks they want the church to completely be destroyed and Oromos become Pente, Muslim or Waaqeffataa. I can’t make such sweeping conclusion but I do understand why he makes such allegation.

The Muslims have the Oromiyaa Majlis, the Pentes have tons of churches totally controlled by Oromos (even in Finfinnee) but the Orthodox have nobody to represent them at Oromiyaa level. I think the argument Luba Balay presented is as religious and spiritual as it is political and administrative.

If government listens to foolish priests and clergies and attempts to intervene to stop the formation of Oromiyaa Orthodox Church, you will see big demonstrations all across Oromiyaa and i’m 100% sure that nobody can stop the movement.

Biyya Oromiyaa

ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሁለት ክልሎች (CSA Data)
ክልል 1994GC 2007 GC
ኦሮሚያ 41.3% 30.5%
ደቡብ 27.6% 19.9%
አማራ 81.5% 82.5%
ትግራይ 95.5% 95.6%

የ 2020/2012 ህዝብና ቤት ቆጠራ ብዙ ነገር ለውጦችን ይዞ ይመጣል

Tamiru L Kitata


Waqo Gutu Ani kanan jedhu Oromoon Araboomaa jiramoo, Oromoomaa jiraa ??????

Camma keessa tahee namni akkamitti uffata hazanii ufffatee ija namaa dura taaha ?
Kuni safuu fi Duudhaa Oromoo kan cabsedha. Oromoo amantiin kun bakka nuhinbuutu, of kabachiisuuf Oromoon dallanee amantii kana keessa yahee bahuu qaba.

Akkuma amantaan Ortodoksii Oromoo bakka buhuu dadhabdee jennaan keessaa yaanee gale sana, amantaa duudhaa Oromo irra ejjetee duudhaa arabaa akkuma jirutti Oromoo irratti fehaa jirtu kana keessaa tuffannee keessaa galuu qabna. kana malee falli biraa hin jiru. Kaayyoon amantii kanaa Jannata nugalchuuf osoo hin taane Jirenya jannataa nuti jiraachaa jiru Gannamitti gedaruudha.

Quraana keessati waaqayyo nabiyyota afaan uummani sun hin beekneen itti hin ergine jedha. Nabiyyuu mohamed araboootaf kan ergame tahuu eereeti, afaan arabaan quraana akka buuseefi hima. Ega nus hamma quraanni afaan Oromoon nuuf buhuti masgiida gara mana waaqefataatti jijjiirachuun mirga keenya.
Maaliif ree shekkonni afaan ummani Oromoo hin beekneen kan qarahaniif ??
Yoo akkas goone amantii isilamaa kana aadaa fi duudhaa Oromoo kabajee akkani adeemu gochuu dandeenya.

Amantaan kun afaaniii fi aadaa uummata oromoo, duudhaa uummata Oromoo jijjiirruuf kan murteeffate yootaate akuma amantaa Ortodoksii sana keesaaa galee jennaan amma duudhaa Oromootti deebiyaa jiran, amantaa isilamaa kana keessa miila dhadhayanee yoo keessaa yaaneebgalle, yos ufiinuu ummanni keenya kabaja argatee, afaan isaa fi duudhaa isaan barsiisuu egalu, yos sheekonni harra afan nuti hin beekneen nutti qaraatu afan Oromoon qarahuu jalqabdi, yos sheekkonni uffata arabaa ilmaan keenya irratti feetu kun uffata Oromoo uffattee qarahuu eegalti. Maaliif yoo jettan yoo akkas goote malee Namni waan isheen jettu irraa bituuf hin deemu. Durumaa nutu uftuffachiiseem !! Yeroo ammaan kana sheekiin niqaraati fi nimarattii ishee walii ishee dhagayaa hin jirru.

Biyya faranjii bishaan dakuu gaafa dhaqanis jarri kun akkasumatti uffata kana uffatanii bishaan daakaa jiru, Oromoodha jennee walin baanee bishaan daakuu niqaanfanna. Sababni isaa jarri waan Oromoon qabu hin qabani, dudhaafi adaa gabrumaa qaabtanii afaan Oromoo dubbatu, Faranjiin maaltu Galaana keessa bahe jedhanii suura kaafachuu irratti karaa 👉😀😀 waldhawatu…shamiidha kun oromoof!


ከኦሮሞ ወይም ከሀገርቱ ህዝብ የተደበቀው የቅርብ ግዜ የኦርቶዶክስ ቤቴክርስቲያን ተንኮል።
እዩት!

The 16 century Habeshas national Policy?