GAFII FI DEEBI HAYYU DUREE JAAL DAWUUD IBSAA WALIIN AMMA GOONE

GAFII FI DEEBI HAYYU DUREE JAAL DAWUUD IBSAA WALIIN AMMA GOONE

ONN LIVE : Marii gabaabaa MGS – ABO Jaal Murataa Sabaa waliin dhimma naannoo waajjira gidduu gala ABO Gulallee ilaalchisee godhame.


KMN:- Onkoloolessa 23/2019 |Marii haala Aggaamamuu Jawaar Mohaammed ilaalchisee hayyota oromoo Dr Tseggaayee Araarsaa fi Prf. Iziqi’eel Gabbisaa waliin taasifame itti dhiyaadhaa.


Haala Hamaa Uummatni Oromoo keessa jiru | Gochaalee hammeenyaa Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran – Kibba-Baha Oromiyaa, Konyaa Arsii Lixaa | Adoolessa 26, 2020


“Saba guddaa kana akka lammata lafaa ol hin kaanettin cicciree isin agarsiisa” jechuun Nafxanyootaaf kan waadaa seene Abiy duula jibbamsa Oromoof qabu kallattii hundaan itti deemaa jira. Magaazii, haamtuu, gajaraa fi eeboo qabu hunda qaratee Oromummaa ciruuf ergamtoota isaa Oromiyaatti bobbaaseera. Alamuu Simee ergamaa badii Abiyyiin bobbaafame keessaa tokko. Baalee fi Arsiitti bobbaafame. Oromoo Musliimaa fi Kiristaanaa waggoota 100tti dhihaatuuf harma tokko hodhee waliin guddate shiraan walirratti kakaasuuf ergme. Jabina Oromoon qabu hunda cabsuuf yaalanii hanga ammaatti hin milkoofne. Karaan amantii kanaan yoo itti seene jedhanii dhama´aa jiru. Sabni keenya bineensa seenaa kee keessatti argitee hin beeyne kanaan akka hin nyaatamne cichii falmadhu. Sirni Nafxanyaa dur Amaariffa dubbatee si dadhabe har´a Afaan Oromoo dubbateef sin liqimsin.

Yaya Beshir