#Gadda: Guyyaa kaleessaa konkolaataan ISUZU barattoota diinii (Darasoota) 20 fe’attee godina arsii lixaa

Guyyaa kaleessaa konkolaataan ISUZU barattoota diinii (Darasoota) 20 fe’attee godina arsii lixaa
 
Magaalaa kofalee irraa osoo deebi’aa jirtu naannoo dodolaatti riqicha irraa gara galuun battalumatti barattoota diinii afuriifi dargaggoo tokko lubbuu galaafachuun,namoota kaan irra ammoo miidhaa cimaaf salphaa dhaqqabsuun hospitaalatti kan yaalamaa jiran tahuun beekkame.
 
Barattootni diinii kuni sagantaa sirna deeggarsa Sh Zubeeyrii kan magaalaa saaguretti dhukkubsataa jiraniif godhame irra kan turaniifi yeroo saganticha xummuranii galiinsaaf karaa bu’an balaan hadhaawaan kuni kan mudatee dha.
 
Warroota lubbuun isaanii gama RABBII godaanteef dhangaan araarama RABBII isaaniif haa tahu,isaan wal’aanamurfa jiran fayyaa isaanii yeroo gabaabaa keessatti akka isaaniif deebisu deeggarsaafii du’aa’iin bira dhaabbanna.