GADAMOJI BORANA SETTLES IN ARDA GADAMOJI, SAKU, MARSABIT.

GADAMOJI BORANA SETTLES IN ARDA GADAMOJI, SAKU, MARSABIT.OMN: Sabboonummaan, Oromoo dammaqse moo Oromoo xiqqeesse ?