GADAB ASAASAA. Gochii keesan yoomilee nu boonsa.

GADAB ASAASAA. Gochii keesan yoomilee nu boonsa.

Hawaasi Oromoo Godina Arsii lixaa Aanaa Gadab-Hasaasaa hooggantoota KFO/OFC mana hidhaa turanii fi namoota ala taa’aanii qabsaawaa turan professor Beyenee Pheexiros dabalatee simannaa fi badhaasa taasise. Hawaasi Gadab Hasaasaa simannaa isiniif qopheessine sababa komaand postii tiin nu bira dhufuu waan dadhabdaniif nuutii dhufne jedhan. Jaarsolii biyyaa, Sheekkotii fi dargaggoot Gadab Hasaasaa konkolaataa sad qabatanii waajjira jiddu galeessa KFO/OFC Finfinneetti argamu dhufuun simannaa hoo’aa badhaasa uuffata Aadaa Bullukkoo fi faaya adda addaa tiin taasisanii jiru.

Galati keessan Bilisummaa Sabaa fi Dachee Oromoo haa ta’u jennaan.

Via Mohammednur Guye