GadaaSayyoo-Gadaa Oromoo maaltu jiraachise? Maaltu immoo laaffise?

GadaaSayyoo-Gadaa Oromoo maaltu jiraachise? Maaltu immoo laaffise?

Gadaa Oromoo jiraachisuu fi laaffisuu keessatti gaheen Oromoo hoo akkam ture?
Har’a qabsoon Oromoo haftee Gadaa Oromoo deebisee walqabsiisuuf wal’aansootti jira.
Kun Gumii Tokkummaa Abbootii Gadaa Oromiyaa lixaa, Tulluu Walal irratti gaggeeffame. Gumiin kun Gadaa Sayyoo deebisee haaromseera.
Keenya Keenyumaa, Haa Guddisnu!!