Gadaan Maccaa Odaalee adda addaatti deebi’u itti fufe jira. Waan baay’ee nama gammachisu.

Gadaan Maccaa Odaalee adda addaatti deebi’u itti fufe jira. Waan baay’ee nama gammachisu.

Seenaan Shaambal Dirriibsaa Mosiisaa kan baay’ee nama haawwatu dha. Waggaa 75f Bokkuu Xulee eegen asa gahe jedhu. Yeroo Haaylesilaasee baalabaatni bakka kabajamaa kana nurraa fudhuu kaanaan Finfinnee deeme mootitti dubbadhe dhiisan jedhu. Akkuma argiita Gadaan kan badee hin fakkaatu naannoo Kutaayyeetti (Ambo). Yeroo baay’ee warrii mootummaa mootii keessa turan (kan raayyaa keessa galani Shaamballii gahan) magaalaatti galu shaambal Dirriibsaan garuu achumatti jiraachaa jiru. Dokumantariin baldhaa waa’ee seenaa shaambal Dirriibsaa xiyyeefatu akka hojjatamu hawwii kooti.

Biyya Oromiyaa