Jimmaa-Jimmaatti Haaromsi Gadaa gaggeeffamaa jira  Godina Jimmaatti sirni kora marii haaromsa sirna Gadaa odaa Hullee har’aa fi boru gaggeeffama.

Jimmaa-Jimmaatti Haaromsi Gadaa gaggeeffamaa jira  Godina Jimmaatti sirni kora marii haaromsa sirna Gadaa odaa Hullee har’aa fi boru gaggeeffama.

Sirna kanarratti abbootin Gaadaa Maccaa fi Tuulamaa akkasumas keessummoonnii fi hoggantoonni olaanon argamaniiru.Gadaan odaa Hullees boru godina Jimmaa aanaa Omoo Naaddaatti deebi’ee ni hundaa’a.Sirni Gadaa Hullee gara waggaa dhibba sadii oliif addaan citee ture.Godina Jimmaatti ardaalee jilaa Shanan Gibee jedhamuun kan beekaman;Odaa Hullee, aanaa Oomoo Naaddaa keessa,Odaa Hamdoo, aanaa Noonnoo Beenjaa keessa,Odaa Tunjoo, aanaa Limmuu Saqqaa keessa,

Tumaa Seenqaa, aanaa Gommaa keessa,Tumaa Maayii, aanaa Geeraa keessa,Tumaa Goophaa, aanaa Saxxammaa keessa,Caffee Dooqee, aanaa Cooraa Botor keessa,Odaa Diimaa, aanaa Oomoo Naaddaa keessa,Odaa Baaqil, magaalaa Jimmaa keessatti argama


gabaasaqeerroo “Qeerroon Gootota Keenya mana hidhaatii bahan simachuuf alaabaa Oromoo Akkasiin Qabatanii Bahan.
Kanaaf Diinatu Harka Keesssaa Qabaa Alaabaa Sana Baatan Jettuuree Ammas yaa warra intinaa?”


Gabaasaqeerroo “Simannaa Oromoota Mana Hidhaatii Bahaniif Qeerroon Jalduu Taasisan”


gabaasaqeerroo Gincii  “Abbaan Biyyaa ABO dha uummanni keenya simannaa goototaaaf yoo bahu ginciitti”

Sirna Gadaa Sikkoo Mandoo! Sirna Gadaa Addunyaarratti beeksisuuf hojjetamaa akka jiru beekame!