Gabaasa waajjira piresidaantii Oromiyaaf barreeffame hanga tokko, kan miliqee bahedha.

Gabaasa waajjira piresidaantii Oromiyaaf barreeffame hanga tokko, kan miliqee bahedha.
Abdii murannaatu gabaasicharraa mul’ata.
Yoo jabaanne abdii isaanii qofa miti, morma isaaniiyyuu ni murra.


Warri Bilxiginnaa kun”Lola Biyya Tigree kana xumurree Finfinneetti dachaane jedhanii lallabaa hinturreesaa?