Site icon Kichuu

“OBS galata guddaa qabdu. Gabaasa lafa saamicha Furi dufaa, Bolee bulbulaa, Ayaat caffee fi Koyyee irratti nuuf qopheessitanif.

“OBS galata guddaa qabdu. Gabaasa lafa saamicha Furi dufaa, Bolee bulbulaa, Ayaat caffee fi Koyyee irratti nuuf qopheessitanif.

#FuriiDufaa #Boolee_Bulbulaa #Ayaat #Koyyee“Akkam nagayami, lammii? mee suuraan siif ergu kana ilaalli kan finfinnee naannoo Kooyyee faccee iddoo jedhamu kan kondominiyaamiin baayinaan itti hojjettamaa jiruu kan ummata oromoo lafa isaanii irraa buqisaniidha, guyaa arraa baayee keessaa naanna. een suuraa kaasee, suuraan isaas kana kunoo ilaallii. ummannii keenya baaye.ee rakkataa jirra! ! ani jiraataa naannoo kooyyee facceetti. qilleensarraa nuuf oolchi.”

Tsegaye Ararssa

Exit mobile version