GABAASA ADDAA: Walgahii Koree PP Irratti Walgahiin Koree GG PP guyyaa lamaaf taa’amaa ture kaleessa galgala xumurame.

GABAASA ADDAA: Walgahii Koree PP Irratti Walgahiin Koree GG PP guyyaa lamaaf taa’amaa ture kaleessa galgala xumurame.

Walgahiin kun guyyaa Kamisaa kan eegale yoo tahu walitti gaarreffannaa fi wal-falmii guyyaa lamaa booda Jimaata kaleessaa waliigaltee malee xumurame. Walgahii kanarratti:ย 
ย 
1. Hirmaattota Koree Kanaa- Koreen GG PP kun naannoo hunda irraa namoota 45, 45, kan hirmaachiseedha. Kunis PPn akkataa baayyina ummataatiin barcuma koree qoodata kan jedhu soba tahuu agarsiise.
2. Ajandaa Marii Kanaa – Ajandaan marii 2 ture. 1ffaan Maanefeestoo PP mirkaneessuu fi 2ffaan Haala siyaasaa biyyaa fi addunyaan itti jirtu xiinxaluun kallattii kaawuu dhร .
3. Mormiin Ture – Ajandaaa marii irrra eegalee PPn damee Amaaraa mormii guddaa agarsiise. Ajandaan lamaanuu bakka nuun hin bu’u, adeemsi kun adeemsuma “Ihaadig” deemaa turee dha malee waan akka Bilxiginnaatti irratti waliigalle miti jechuudhaan mormii bal’aa taasisani jiru.
Walgahii kanarratti hirmaattonni naanolee biroo (BG, Gambeellaa, Affaar fi Somaalee) yaada karaa PP Amaaraa dhiyaate kana jabeesssanii mormuudhaan falmanii jiru. Koloneel Abiyyi Ahimad haala ilaaluudhaan deeggarsaa fi mormii sana walakkaa dhaabbachuuf yaalee jira .
Dhumarattis, Walgahiin kun waliigaltee PP Amaaraa malee kan xumurame yoo tahu tarii muufannaa kana bahuuf jarri Amaaraa Walgahii biraa taa’uudhaan ibsa baasuu malu jedhamee eegama.FSM irraa

ODUU Hatattama WBO warana Bilxigana 600 Ol Ajesu loli sudan Ethiopia giduti hamachu | Moha Oromo

motumma Kun Hayotaa Oromo Irati Dirama Dalaga Jiraa Qabson Akka Gufatuu Bekaa Kenyaa Wal Nyatuu


Soochiin WBO akkuma Itti Fufetti Jira #Injifannoo
Waraanni weerartuu pp Galgala kaleessa Baambasii irraa kaatee gara Beegii deemaa turte 3f 2 iddoo addaa ๐™œ๐™–๐™–๐™ง๐™–๐™– ๐™ ๐™š๐™š๐™ก๐™ก๐™ค๐™ค jedhamutti gootichaan tarkaanfiin irratti fudhatamee jira.
Warri kaadireen pp akka barbaadde sin ooftuu dhumi keessan irbaata allaattii tahuu dha.
Warri pp kasaara hedduu keesa galteetti.hundaafuu wbo balleessuuf yaaduun maraatummaa dha.
Share gochuun cundhuuraa pp qaqqabsiisaa!!


Warri nu cabsuuf dhufu ofiif caccabee bada. Kuuniis harka kennee makama. Warra haqa sabaa baatee deemu dharri tokkos isaan hin cabsu.


Team keenya kana… Not team lammaa..

ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย