ONN: Marii gabaabaa Artist Jaallatamaa Miseensa WBO fi Miseensa hawwisoo WBO

ONN: Marii gabaabaa Artist Jaallatamaa Miseensa WBO fi Miseensa hawwisoo WBO Michuu Seenaa waliin godhame , Caamsaa 11/2018.


Horroo Guduruu wallaaggaa magaalaa shaambuu tti waraanni wayaanee maqaa ajaja koomandi poostiitiin socho’u ajjeechaa Olii Margaatiin alatti qeerroowwan hedduu bilbilaan Olii faana si buusna jechuun doorsisaa jiru.
(Caamsaa12, 2018)
==============

AKkuma dura isin beeksisne waraanni wayaanee magaalaa shaambuu bobbooressaa jiraachuufi qeerrawwaniifi qarreewwan tokko tokko irratti lakkoofsa bilbilaa kanaa gadiitiin bilbilanii doorsisaa jiru.”0920275517″
Kanaaf jiraattoti magaalaa shaambuu of eeggannoo akka gootan qeerroon magaalichaa cimsanii hubachiisu


ONN: Caamsaa 12,2018-Oduu Tarkaanfii WBO Zoonii Dhihaa
=================================
Gootichi WBO dhiha Oromiyaa keessa sossohu Godina Qellem Wallaggatti humna waraanaa wayyaanee irratti tarkaanfii laaleessaa fudhateen diinarraan kasaaraa guddoo dhaqqabsisuun injifannoo galmeesse.

Irree fi gaachanni ummata Oromoo gootichi WBO Godina Dhihaa keessa sossohu Lixa Wallaggaa Ona Gidaamii ganda Laaloo Garee bakka Laga Tsabalaa jedhamutti waraana wayyaanee konkolaataa ORALii lamaa fi 3F sadiin Beegiitii gara magaalaa Dambii Doolloo sossohaa turan haxxee itti hidhuun tarkaanfii boonsaa irratti fudhateen diinarraan kasaaraa guddaa dhaqqabsisuu Ajaji WBO Godina Dhihaa beeksise.

Tarkaanfiin kun kan fudhatame Caamsaa 12,2018 guyyaa har’aa ganama keessaa naannoo sa’aa 10:00 irratti yoo tahu, tarkaanfii kanaanis ORALiin diinaa tokko loltoota irra turan waliin guutummaatti barbadaa’uu Ajaji WBO Godina Dhihaa ifa godheera. Akkasumas waraanni wayyaanee oraalii isa lammaffaa irra turan ammoo rifaatuudhaan harca’anii baqatanis WBOn hordofee tarkaanfii irratti fudhatuun miidhaa guddaa irraan gahuun addeessameera.

Caamsaa 06,2018 WBOn Godina Dhihaa G/Q/Wallaggaa Ona Gidaamii magaalaa Qellem bakka Buusii Booyyee jedhamutti Waraana wayyaanee sakattaa WBO’f kankolaataa Oraalii Sadii fi 3f tokkoon socho’aa ture irratti tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 22 ol daaressuun ni yaadatama.

Guyyuma kana waraana wayyaanee reeffaa fi madoo isaanii fe’atanii kallattii Asoosaatti deemaa turan konkolaataa ittiin deemaa turan 3f jedhaman lama irratti WBOn irra deebiin Ona Beegii ganda kobar, shaaltaa jedhamu naannoo gaara keellootti guutummaatti barbadeessuunis hin dagatamu.


RSWO – Caam 11, 2018: Obbo ALAMUU SOKORAA: Saaminsa Albuuda Laga Dambiifi Faalama Inni Geessise