Gabaa Salaalee: Kun fakkeenaya gaarii dha.

Gabaa Salaalee
Kun fakkeenaya gaarii dha. ummanni keenya gorsa ogeessota fayyaa hordofaa jiru. Lammilleen keenay gorsa ogeessota fayyaa dhageessanii hojii irra oolchitan hedduu galatoomaa!
Araaraa fi Nagaa uumama hundaaf!!