Gaazexessaan #BBC Afaan #Tigrinyaa kan ture Dastaa G/Madiin hojii isaa gad dhiisee qabsoo Hidhannoo (TDF) tti dabalamee jira

Gaazexessaan #BBC Afaan #Tigrinyaa kan ture Dastaa G/Madiin hojii isaa gad dhiisee qabsoo Hidhannoo (TDF) tti dabalamee jira

Fekadu Fayisa

 
Jummaa mubarek. Finfinnee dhaabbadhu carcar Odaa bulttum gad daawwadhu.

Saliha Sami??

Biyya teenya keeysa jirra Visa Biden mitii passportiiyyuu deebisaa yoojedhan otoo bitaa mirga hinlaalle postaan erginaaf garuu hindandeyan mirga keenyaa waan beeknuuf. My country is first. ✌️