HardTalk-Gaazexeessituu qaxalee kana akka maleen jaalladhe. Gaaffif deebiin isheen gootu tokko nadarbee hinbeeku.

HardTalk-Gaazexeessituu qaxalee kana akka maleen jaalladhe. Gaaffif deebiin isheen gootu tokko nadarbee hinbeeku. Nama tokko qerbeerra hinkeessu. AKka dhugaa sana baasaniif garuu huutee morma qabdi. Haajiinis ofirratti./…turte. Warra Ollaa keenyaas ofirratti.. Gaazexeessaan/tuun akka mucaa kanaa nami 5 Itoophiyaa keessa utuu jiraatee tulluun kijibaa biyya sana raawwatee hitaa’u. Gama barreeffamaatiin waaqayyo #TIM n nuuf kaaseera


ጋዜጠኛ ቤተልሄም የዶር ደሳለኝ ጫኔን ጨቅላነትና እሱ የሚመራውን ፓርቲ አብን አልባሌነት ህዝቡ እንዲረዳ ማድረግ ችላለች። በዚህ ምክኒያት በስድብ እየዘምቱባት ነው። ያጣ ለማኝ ተሳድቦ ይሄዳል ይላል አማራ ሲተርት። እባካቹ ሃሳብ ስታጡ ጋዜጠኛዋን መሳደብ አቁሙ።