“Gaazexeessitoonni TV dhimma kana gabaasuu isaanitiif ..

Ergaa gama keessaan dhufe: “Gaazexeessitoonni TV dhimma kana gabaasuu isaanitiif haa galatooman.

Garuu namni lafa kana fudhatee osoo hin misoomsin dallwa itt jaarratee marga irraa gurgguraa ture hin beekkamu jechuun sirrii miti. Namni lafa kana fudhate MAARTAA jedhamti. Awuroppaa irraa dhuftee. Abbaa ishii gaafa Haylasillaasee paarlaamaa keessa ture jedhama. Jaarsummaa Girma Waldagoorgisiin ( pirazidantii duraanii), ajaja Muktaariifi Asteeriin lafti kun kennameef. Gaazexeessichi osoo xiqqo gadi qotee iccitii guutuu gadi baasuu danda’a”