Gaazexaan URJII guyyaa muraasa booda gabaarra oola. Gaazexaan kun sagalee Oromoo waan ta’eef waggaa 26 dura ugguramee gaazexeessitoonni isaas hidhaatti guuraman.

Gaazexaan URJII guyyaa muraasa booda gabaarra oola. Gaazexaan kun sagalee Oromoo waan ta’eef waggaa 26 dura ugguramee gaazexeessitoonni isaas hidhaatti guuraman. Guyyaa muraasa booda maxxanfamuu eegalee sagalee Oromoo ta’uu itti fufa.

Lammii Beenyaa