Gaafiin Oromoo Maal Ture?

#Gaafiin_Oromoo_Maal_Ture?

Oromoon dachii magariisa biyya magariituu qaba oromoon takkaa hoongeen dararamee beela’ee hin beeku Oromoo mootummoonni habashaa dachii isaa hoongessaa turan bosona ciraa turan abiddaan fixaa turan oromoon laggeen gurguddaa qaba bosona gabbataa qaba

Gaafiin oromoo muka dhabee naaf dhaabaa miti
Ganda keessaa deemaa dhakaa tuulaa tuulchisuu miti nageenya ummataati rakkoo keessaa bahuudha gadadoo mulqatuudha

#Gaafiin_oromoo_akkana
Gaafiin oromoon gaafataa ture guddaan mirga abbaa biyyuummaati mirga ofiin of bulchuuti mirga qe’eef qabeenya isaa irratti abboomuuti mirga kanaaf jecha oromoon lubbuu hedduu du’aaf gumaache hedduun qaama itti hir’ate ammas itti jira
Mirga uumaan qabu mulqame qe’ee uumamaan argate saamame afaan isaatiin bahee galuu dadhabe aadaa isaatiin kabajamuu dhabe mana isaatti keessummaa ta’e biyya isaatti lammii lammaffaa ta’e
Kanatuu xiiqii ta’e qabsoo jalqabsiise santu goota dhalaa goota dhaalchisaa as gahe

#Abiyyi_Gaafii_Oromoo_Deebisaa?
Kun namoota hedduuf galeera hedduuf immoo hin galle gariin immoo bu’aaf sobamee #Abiyyiif sagalee ta’utti jira
Garuu dhugaan jiru #Abiyyi gaafii oromoo hin deebisu deebisuufis fedhii hin qabu
#Abiyyi gaafii oromoo deebisuu caalaa faallaa oromoo ta’ee waan oromoon hin feene waan diinni oromoo oromoo irratti fedhu hojitti hiikaa jira kana lafa qabsiisuuf halkaniif guyyaa bojjachutti jira

#Abiy_Must_Go

~by Usmaan Waariyoo Heeban


#Qayyi_shibbirii

Dargaggoo Adan Waariyoo jabbiin maatii jalaa baddee osoo barbaaduu humna waraana faashistii itiyoophiyaan haala kanaan miidhame.Moyaalee. Yoo falmanneef roorroo of irraa ittifna.Yoo callifne ciifnee dhumna

Nama Barri Miite

Nama Barri Miite

አባዱላ ገመዳ ከደረጄ ሀይሌ ጋር -Benegerachin Lay @Arts Tv World


OMN: ODUU GALGALAA (Waxabajji 7/2020


# GPS kaameera vscu jedhamu kan Bosona dhiha
oromiyaa keessa diriirfamuuf(installation ) ta’uuf
dhufe utuu hojii irra hin oolin opereetara meeshichaa
waliin to’annaa waraana bilisummaa oromoo jala
oolfameera.
# HUBACHIISA :meeshaa kun ammatti waraabbii
waan hin jalqabneef waraana bilisummaa oromoo
irratti dhibbaa tokko iyyuu hin qabu.
# injifannoo ummata oromoof
# dhiiroo # share godhi!!

Viva WBO

KMN:-ሰኔ 07/2020 በአምነስቲ ኣንተርናሽናል ሪፖረት ላይ የመንግስት አቋም እና የሀገሪቱ የፖሎቲካ ፓርቲዎች እይታ ልዩ ውይይት ካዶ/ር ፀጋዬ አራርሳ ጋር።


OMN : Wolayita Programme – June 7, 2020


#Oolmaan_Kee_Anaaf_Adda

Qubeen afaan oromoo
Isa alagaan cabsite
Seenaa ilmaan oromoo
Isa gantuun dabsite
Gola oromoo seentee
Golloo keessaa gadi fuute
Mana kee summii mitii
Nadhii hin dhumnetu guute

Har’a mootiin nafxanyaa
Ilmi haadhaan waamamu
Ilmi abbaa hin beekne
Ilmi niitiin dhaanamu
Haamilee kamiin ka’ee
Si kuffisuuf hamata
Inni quba sitti laatu
Gatii isaa ni argata

Diinquu koo abbaa hundaa
Hundeen kan kee sibiila
Harkii kee hundaaf laata
Da’oon kan kee taliila

Diinni kan kee #Abiyyi
Firri kan kee oromoo
Alagaa garaa gubdee
Situu jabeesse qomoo

#Diinquun_Qoosuun_Gatii_Nama_Kaffalchiisa

~by Usmaan Waariyoo Heeban.