Gaaffiin ummataa waraana Dambii Doollootti ergaa hin jedhu; waraanni kan deemuu qabu, bakka hidhattooti keessa dhokatan, daangaa Gumuz keessa dseenee baasuu dha;

Gaaffiin ummataa waraana Dambii Doollootti ergaa hin jedhu; waraanni kan deemuu qabu, bakka hidhattooti keessa dhokatan, daangaa Gumuz keessa dseenee baasuu dha; yookaan adabuu dha malee waan magaalaa keessaa godhu hin qabu

Kun Boonaa Tasfaa dha; Dambi Doolootti RIB miilasaa rukutanii jiru. Amma Hospitaala Dambi Doolloo seenee jira.

Gaaffiin ummataa waraana Dambii Doollootti ergaa hin jedhu; waraanni kan deemuu qabu, bakka hidhattooti keessa dhokatan, daangaa Gumuz keessa dseenee baasuu dha; yookaan adabuu dha malee waan magaalaa keessaa godhu hin qabu.
=====
Hundaafuu, Ummanni keenya ofeeggannoo godhaa; keessi keessi, waraanichaas, kanuma jara durii sanaa ti!

Waraana heddutu magaalaa dambi dolloo galaa jira of
egannoo godhaa Qerroon Bilisumaa Oromoo