Gaaffiin qabaa ammas gaaffiin qabaa garaa gubannee Nadhii

Gaaffiin qabaa ammas gaaffiin qabaa garaa gubannee #Nadhii_Gammaddaa si dhabneee shororkeessaadhaa jedhamnee shiruma jaraa jaraatiin xaxamnee
Osoo goota bade iyyaafattuu atis bakka hin galle deemteka😢😢😢