Gaaffiin Oromoo guddaa ture. Kolkolleewwan ofiif xiqqoo taatetu gaaffii keenya xiqqeesse, saba guddaa kanas xiqqeesse!

Gaaffiin Oromoo guddaa ture. Kolkolleewwan ofiif xiqqoo taatetu gaaffii keenya xiqqeesse, saba guddaa kanas xiqqeesse!
 
Gaaffiin Oromoo gaffii Biyya ijaarrachuudha malee gaaffii biyya Itoophiyaa ijaaruu hin turre. Gadhee fi gantuuwwan keenya gaaffii Oromiyaa ijaarrachuu Oromoon qabatee manaa ba’e gara “Oromoon biyya ijaara male biyya hin diigu” jechuun mataa nu marte. Waa argachuuf waa hojjechuun dirqama. Oromiyaa ijaaruuf Itoophiyaan diigamu qabdi. Kana jaallannes jibines fudhachuu qabna. Itoophiyaan dirqama diigamuu qabdi. Kana amannee hin fudhannu taanaan akkuma jaarra tokkoo fi walakkaa ajjeefamnee boo’aa jirru kanatti bara baraan boo’aa jirachuuf ofqopheessuudha.
 
Mirgi Oromoo Itoophiyaa keessatti gonkumaa hin eegamu. Oromoon Itoophiyaarra garaa kutachuu qaba. Itoophiyaa irraa hirmii baafatee biraa galuu qaba. Dhugaa jiru walitti himuun gaariidha. Haala qabatamaa siyaasa addunyaa ilaalaa deemuun gaariidha. Yeroo waggaa sadii guutuu Oromiyaan ajjeefamaa ture addunyaan ijaa fi gurra ishee qabattee taa’aa turte. Har’a ilmaan #SEEMETIKIS (TIGREE) ji’a sadiif otoo hin waraanamiin gareen warra Adii (Firootni seemetiksi) iyyuu eegalan. Kuni Oromoof , akka walii galaatti saba #KUUSHIIf ergaa guddaa qaba.
 
Kana irraa ka’uun otuma Oromoon waranaan Itophiyaa injifatee Impaayera Itoophiyaan bulcha jedhee warreen dhiyaa (firootni Seemi) nagaa nuuf hin kennan. Waraana warra Tigiree fi Amaara nurratti ijaaruun, ofiis gargaaruun otoo Oromoon wagga 10 hin bulchiin aangoo Oromoo harka baasuun harka ilmaan warra Seemii akka galchan gonkumaa dagachuu hin qabnu. Agarsiistuun kanaa ammoo Oromoon, saboonni kibbaa, Somaaleen, Beenishaangul, Gambeellaan, Affaar fi Agaw jaarra kana maraa otuma hacuuccaa sirna warra kaabaa (Seemota) jala jiranii warri adii (firootni Seemii) ilaalaa callisaa turan. Ammallee callisaa jiru.
 
Bara FDG Oromoon waggoota afur guutuu dhumaa ture warri dhihaa(Adii) har’a Tigireef dhudhuufaa jiran xis ximbaa hin jenne. Yeroo kana jedhu beeksisa xixiqqoo sadarkaa senaterootaatti hin baasne jechuu koo miti. Har’a Tigireen ji’a 6 otoo hin hacuucamniin beeksisa walirraa hin cinne, ergamaa ofii erguun hamma Itoophiyaa akeekkachiisutti geesse Amerikaan. Bara FDG Oromoo waggaa afurii sana waan akkasii hin turre.
Kanaaf haala siyaasa addunyaa wal xaxaa akka kanaa keessaatti furmaanni Oromoon qabu #BIYYA_WALABAA_IJAARRACHUUN daangaa biyya ofii qawween tiksachuu qofaadha.
 
Sana bira ga’uuf ammoo har’a waraana keenya, #WBO, gama hundaan utubuudha. WBO amma jiru kana Oromoon waan danda’uun waliin hiriiruun akka lola riphee lolaa irraa gara lola konveenshinaalitti (conventional war) cee’u tumusuun dirqama Oromoo maraati. Kana dhugoomsuuf ammoo xawalwaallota, dabeeyyii, suphitootaa Itoophiyaa, tikseewwan Itoophiyaa maqaa biyya Ijaaruun WBO irratti duultu Oromoon itti duuluun ofirraa fi qabsoo ofiirraa fonqolchuu qaba. Dabalataan Oromoon akka sabaatti “kaayyoo biyya ijaarrachuu ” jettuu qofaa jalatti mataa walitti qabachuu qaba. Gaaffiin Oromoo inni guddichis isa kanadha. Gaaffii biyya Oromiyaa ijaarrachuudha malee biyya gadadoo fi lubbuu namaa nyaachuun jiraattu Itoophiyaa tiksuu miti.
 
Waca “hayyoonni” keenyaa biyya Itoophiyaa diigamuurraa baraaruu qabna jedhanii iyyaa turan dhaabbachuu qaba. Hangafoonni keenyi, qabsaawonni keenyi biyya kanaan nyaataman yaadachuun ga’aadha. Biyya kana dimokiraatessina jedhanii otoo qabsoo bilisummaa fi walabummaa Oromoo dura dhaabbatanii nyaatamaa turan.
Seena isa bara durii dhiisnee isa yeroo dhiyoo kaasuun barbaachisaa yoo ta’e #Jawar_Mahammed fi #Baqalaa_Garbaa “biyya ceesisna” jedhanii WBO Oromoon ofii hagabuu bulee qawwee bitee hidhachiise, #qawwee_irraa_hiikanii waraana mooratti galchanii kaan summii nyaachisiisan, kaan ajjesisan. #Qawwee_830 ta’u WBO irraa hiikanii harka diinaa galchan.
 
Gabaabumatti otoo Jawar fi Baqqalaan Itoophiyaa jiraachisuuf diinaatti hidhatanii qabsoo Bilisummaa Oromoo hudhanii qabanii ofii hudhamanii #KARCHALLEE seenan. Oromoos salphisan. Sirumaayyuu hojii dabalataa Oromoof dabalan. Isaan baraaruun hojii manaa Oromoo biraa ta’e .
Kanaaf Oromoon Itoophiyaa jiraachisuuf kaatu kamuu kana booda diina Oromooti. Akkuma diinni rasaasan sammuu Oromoo facaastu Oromoon gowwaa fi xawalwaallee ofii gorfachuun deebisuudha. Yoo goowwaa fi xawalwaalleen kunnen deebi’u didan sammuu isaanii rasaasan facaasuun allattii foon sooruun biyya walabaa ijaarrachuuf akeekuudha.
 
Gaffii fi abjuun keenya ganamaa OROMIYAA WALABOOMSUUDHA MALEE IMPAAYERA MINILIK TIKSUU MITI!
Oromiyaan ni walaboomti!
WBO koo hamtuun hin argiin!
IUOf!
Xumureera!


27th April – New Video showing Universities in Tigray being destroyed by Ethiopian and Eritrean Army!
New video depicts the Ethiopian & Eritrean army destroyed the infrastructures in Tigray which is witnessed by Axum University and Adigrat University wrecked facilities.


አሜሪካ “ስለምን የኤርትራ፣ የአማራ ታጣቂና መከላከያ ንጹሃንን ይደፍራል ይገድላል እርዳታስ እንዳይደርስ ያደርጋል ይህ ሁሉ ይቁም የደረሰው ሰብዓዊ ቀውስና የመብት ጥሰት በገለልተኛ አካል ይጣራ” ብላ ስለሰብአዊነት በተናገረችው የሚናደደው የአብይ ተላላኪ፣ አ*ማራና ኤርትራዊ ብቻ ነው።
በአሜሪካ ላይ ዘራፍ ቢጤ ካላልን የሚሉ ሁሉም “አለም ስለምን ስለ ትግራይ ህዝብ ሰቆቃ ይነገራል” የሚሉ ናቸው።
ኦሮሞ ስረዓት ያለው የመርህ ህዝብ ነው። ህዝብ ይለቅ ብሎ አይመኝም። በትግራይ ህዝብ ሰቆቃም የደስታ ሰልፍ አልወጣም። ተቃውመናል።
ለምን ስለ ትግራይ ህዝብ ተቆረቆራችሁ ተናገራችሁ ይለቁ የሚለው ጠቅላይ ተስፋፊው ብቻ ነው።
በተለይ ኤርትራ ኢትዮጵያዊውን የትግራይን ህዝብ ከመውጋት ለመን ትውጣ ብለው በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጀርባ ተደብቀው ዘራፍ የሚሉ የወልቃይት ራያ አላማጣ ቆቦ ወራሪዎች ብቻ ናቸው። ኤርትራ ከወጣች አንድ ሌሊት በወረሩት መሬት አያድሯትም።
ስለዚህ እናንተ ወራሪዎች አሜሪካ ስለሰብአዊነት ያወጣችውን መግለጫ የያዘችውን አቋም የመቃወም ሞራል የለንም። እኛ ኦሮሞ ነን የሞራል የስብዕና ህዝቦች።
እና እራሳችሁን ችላችሁ አሜሪካና ምዕራባዊያን ላይ ዘራፍ በሉ 120 ሚልዩን ህዝብ የሚለውን ሽፋን እዛው ተውት። እኔና ቤቴ ህዝቤ የለንበትም።
ይህ ውብሼት 120 ሚልዮን ያለው ቁጥር አጠቃላይ ትግራይን ጨምሮ መሆኑ እንኳ ሳይገባው ይወሸክታል
 

1 Comment

  1. በናታቹ ሂሳብ ማሰብ ማሰላሰል ይዳግተኛል፥፥የማራ ልሂቃን ፻፳ ሚልዮን ደረሱ እንዴ! ፥እንዴት ተደርጎ አማራ ብቻ በራሱ ከ ስድሳ ሚልዮን አይበልጡም፥፥የአማራ ወላጆች ልጆቻቸውን ሚልዮን እያሉ ስም ማውጣት ጀመሩ እንዴ ፥እንዴ !
    በዚህ ስሌት ከሆነ በአንድ የጎንደር ከተማ ቀበሌ ብቻ ሀያ ሚልዮን የሚባሉ ልጆች አይታጡም፥፥ኦሮሞና ተጋሩ እንደሆንን በተለምዶ ሀያ ሚልዮን ከሚባለው ኢትዮጵያዊ ራሳችንን ካገለልን ቆይተናል፥፥ሶ በምን ሂሳብ ነው የአማራ ልሂቃን ሀያ ሚልዮን ህዝብ አሰልፈው ካማሪካ ጋር የሚዋጉት ፧ሺ ለናቱ የሚባል ተረት መሳይ አባባል ነበር አንድአርጋቸው ጥጌ ሚልዮን ለናቱ ነኝ አለ እንዴ ፥እንዴ ፥በናታቹ ሂሳብ አወራርዱልኝ ሼር ና ላይክ አርጉልኝ አልላቹሁም በዚህ ማድከም ድፍረት ነው ፥ትንሽ ፈገግ በሉ ፥ አመሰግናለሁ !!

    120 Million amhara elites (multiplying themselves) or want sacrifice innocent amhara people ? NO understand at all!

Comments are closed.