Gaaffiin Mirga Abbaa Biyyummaa Uummata Oromoo Haal-Duree Tokko Malee Deebii Argachuu Qaba!!

#Hiriirri_Itti_Fufa : Gaaffiin Mirga Abbaa Biyyummaa Uummata Oromoo Haal-Duree Tokko Malee Deebii Argachuu Qaba!!

Hiriirri Itti Fufa; Galiin Boqonnaa Qabsoo marsaa 2ffaa kun Hiriira Nagaa bahuun Mootummaa Oromiyaaf Dhimma Finfinneen wal qabatee fi mirga gaaffii abbaa biyyummaa oromoo akka kabajamuuf gaafachuun eegale malee hanga MNO Ibsa Ejjennoo baasutti daanga’ee kan dhaabbatu miti.

Wanti beekamuun irra jiru ijoon qabsoo keenyaa itti aanuu kun dhimma cittuu lafaa naannolee Finfinnee marsanii jiranii falmachuu qofa osoo hin taane dhimma Finfinnee matuma isheeti. Ammaa booda dhaadannoon Keenya #Finfinneen irratti malee,iddoo manneen ijaaraman kaasuun hafaa deemuu qaba.Dhimma Hiree murteeffannaa jabeessanii gaafachuu fi akka filannoo lammaaffaatti kan kaafnu sirna #Federaalizimii dhugaati.

#Dhaadannoolee:-

 1. Finfinneen qaama Oromiyaati. Gaaffiin Mirga Abbaa Biyyummaa Uummatni Oromoo Finfinnee irratti qabuuf Deebiin kennamu qaba!!
 2. Finfinnee fi Dirree Dhawaan Bulchiinsa Oromiyaa jalatti buluu qabu.
 3. Oromoo buqqisaa Orma qubachiisuun haa dhaabbatu.
 4. Manneen daangaa bulchiinsa magaalaa darbanii ijaaraman qonnaan bultootaaf haa tahu
 5. Afaan Oromoo Afaan hojii Federaalaa haa tahu!!
 6. Mootummaan Federaalaa sirna malee lafa hin qabu!!
 7. Magaalli kan federaalaati jedhamu hin jiru!!
 8. Finfinneen teessoo Mootummaa Federaalaa, Afrikaa fi Addunyaa taaati malee qabeenya isaanii hin taatu!, Mirgi Abbaa Qabeenyumnaa Uummata Oromoo Maqaa Teessoo kanaatiin mulqamuu hin danda’u!!
 9. Finfinneen seenaanis seeraanis kan Oromooti!!
 10. Mirgi jiraattota Finfinnee kan kabajamu mirgi abbummaa Oromoo yoo kabajame qofa!!
 11. Lafti qabeenya Federaalaa jedhamu Addunyaa irra hin jiru!!
 12. Gaaffiin Mirgaafi Bilisummaa Uummatni Oromoo wal Duraa Duubaan baroota dheeraa gaafachaafi akka deebi’uuf gaafachaa as gaheef deebiin bira qabaa fi itti kabeebsa hin qabne kennamuu qaba!!
 13. Biyya dhiigaan ijaarre har’as dhiigaan eegganna!!