Gadhiisa : Gaaffiin Abbaa Duulaa Gammadaa fudhatame.

Gadhiisa : Gaaffiin Abbaa Duulaa Gammadaa fudhatame. Abbaan Duulaa Afyaa’ii Caffee Ummata ‘Itoophiyaa’ taée hojjachaa ture. Baatii Fulbaanaa keessaa gadhiisuuf gaaffiin dhiyeeffate, amma fudhatama argate.
===============
መልቀቂያ -የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩት አቶ አባዱላ ገመዳ፣ ከአፈ ጉባዔነት ለመልቀቅ ያቀረቡት ጥያቄ በኢሕአዴግ ተቀባይነት አገኘ፡፡
በመስከረም ወር 2010 ዓ.ም. የመልቀቂያ ጥያቄያቸውን ለኢሕአዴግ ሊቀመንበር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ለኦሕዴድ ያቀረቡት አቶ አባዱላ ገመዳ፣ የጥያቄያቸውን ምላሽ እስካለፈው ሳምንት ድረስ ሲጠባበቁ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል፡፡

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal