Gaaffiin Abbaa Biyyummaa , Oromummaa fi Diinagde Oromoo hanga deebitutti Qabsoon keenya itti fufa. Hundu harka walqabate bilisummaa Oromoof hatumsu!

Above Single Post

Gaaffiin Abbaa Biyyummaa , Oromummaa fi Diinagde Oromoo hanga deebitutti Qabsoon keenya itti fufa. Hundu harka walqabate bilisummaa Oromoof hatumsu!

Taagal Daaqaa Waaqgaarii 

Below Single Post