Gaaffiin Abbaa Biyyummaa , Oromummaa fi Diinagde Oromoo hanga deebitutti Qabsoon keenya itti fufa. Hundu harka walqabate bilisummaa Oromoof hatumsu!

Gaaffiin Abbaa Biyyummaa , Oromummaa fi Diinagde Oromoo hanga deebitutti Qabsoon keenya itti fufa. Hundu harka walqabate bilisummaa Oromoof hatumsu!

Taagal Daaqaa WaaqgaariiΒ