Gaaffiifi deebii qondaala mootummaa duraanii Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa

Gaaffiifi deebii qondaala mootummaa duraanii Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa


#Oduu_Ammee
Filannoo Biyyaalessaa bara 2012 osoo hin geggeeffamiin dura
Daangaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee fi Bulchiinsa Naannoo Addaa Oromiyaa adda baafamanii beekamuun dirqama jedhan
#Profesar_Mararaa_Guddinaa.
Akka Miidiyaan Nafxanyootaa #ESAT Pro.Gaaffii dhiyeessanitti
Finfinneen kan eenyutu jedhamee gaaffii isaanii dhiyaateef
Finfinneen kan Oromoo qofa osoo hin taane handhuura Oromiyaa fi teessoo Mootummaa Federaalaa akkasumas teessoo Dhaabbata Tokkummaa Afrikaa fi kkf jedhan.
Gaaffii warri biroos የኛናት jedhuuf maal deebii qabdu jechuun Pro.gaafataniif
Isaan immoo Magaalaa guddittii biyya Israa’el #Jeerusaaleemiinis የኛ ናት hinuma jedhu jechuun jara salphise

Qeerroo Finfinnee Eekkaa


Dhiifama naaf godhaa waan Abbaan Duulaa Gammadaa jedhe fudhachuuf dhiisuun mirga koo dha. Garuu ishee inni dhaloota qubee harra waan hunda mormanii bakka amma irra geenye kanaan akka geenyu kan barsiise nudha ishee inni jedhe sun abidda caalaa na gubde
Bara ce’umsaa sana ani reefuun dhaladha garuu namoota haqaa yeroo Sana turan irraa akkan haasofsiifadhetti yeroo ABO’n qawweesaa diratee qubee Afaan Oromoo barsiisaa turetti OPDO’n garuu TPLF waliin tahuun akka uummanni Oromoo Afaan isaatiin hin baranneef dararaa turuushee namoota haala yeroo sanaa sirriitti beekan irraa haasofsiifadheen jira.

Olii Faaraa


Jarana diinummaa OPDO har’a agartani?
Diinummaan isaanii maaliif yeroo hunda haaraya nutti ta’aa?? Kan gochuu qabnu wal ijaaruu itti qophaayuu
#Dhaabileen_Oromoo hundi GHO jalatti tokkoomuu qaban. Oromoon akka sabaatti kana gochuu dadhabnaan Osoo diinummaa OPDO guyyaarraa lakkoofnuu gabrummaa ነፍጠኛ jala galuuf deemna.
Waa’ee Jaarmaya keenyaa dubbadhaa dhiibbaa godhaa maali jarana OPDOn duruu diinaa kan nudhibuu qabu Jaarmaya maqaa Oromoo qabatanii walitti dhufuun itti jabaate kana tokkoomsuuf Cinqamuu, itti dhiphachuu qabna.
Ayiiiiiiii yaa hiree ummata oromoo !!!

Idris Shaggar