Gaaffii Oromoo Afaan Qawweetiin Ukkaamsuun Kaleessas Hin Danda’amne, Har’as Hin Danda’mu !

Gaaffii Oromoo Afaan Qawweetiin Ukkaamsuun Kaleessas Hin Danda’amne, Har’as Hin Danda’mu !

(Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo – Adoolessa 05, 2018)

Akkuma dhiheenya kana karaa Sagalee Bilisummaa Oromoo fi miidiyaalee adda addaatiin ummata keenyaaf ibsaa turretti duulli waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin karoorfame sochii ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti haaromfamee bobbaan eegalamee jira. Akka kanaan karaa Dhiha Oromiyaa guutummaa Dhihaa fi Baha Wallaggaa, akkasumas Godina Qellem Wallaggaa keessatti “Sochii Waraana Bilisummaa Oromoo maaliif deggertan?” jechuudhaan ummata Oromoo irratti tarkaanfii hammeenyaa fudhatanii jiilchuuf humni waraanaa guddaan dirqama fudhatee lafoota olitti ibsaman keessatti bobbaa eegaluun beekamee jira.

Duulli kun ajajaa fi quba qabeenya Pirezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa (Obbo Lammaa Magarsaa) fi duulchistummaa kallattii kan Jeneraal Gabiree Diillaa fi Jeneraal Biraanuu Julaatiin kan geggeeffamu tahuunis beekamee jira. Generaal Gabiree Diillaa dhalataa Tigray oggaa tahu lola karaa Baha Oromiyaa humna Liyyuu Hayil Naannoo Somaalee ijaaruu fi hidhachiisuudhaan Oromoo irratti geggeeffamaa turee fi har’a illee itti fufee jiru hanga dhihoo kanaatti kan hoogganaa ture tahuun beekamaa dha. Akkuma namuu argaa fi dhagahaa jirutti yeroo dhihoo as lolli karaa Baha Oromiyaa humna Liyyuu Hayil Somaaleetiin Oromoo irratti geggeeffamu haaromfamee haala hedduu suukanneessaa taheen hanga namaa fi horiin ummata keenyaa ibiddaan gubamuutti naannoo Baabbilee fi Cinaaksan irraan belbeluutti jira. Gama mootummaa Itoophiyaa,Mootummaa Naannoo Oromiyaas tahe gama OPDOtiin lola kana ummata keenyaa irraa ittisuun haa hafuu hanga ammaatti dhimma kana akkuma rakkoottuu fudhatanii irraa dubbachaa hin jiran.

Bulchiinsi Lammaa Magarsaa fi Dhaabni OPDO gama tokkoon waa’ee jijjiiramaa fi haaromsaa odeessaa fi TPLF waan komatan fakkatanii Oromootti dhihaachaa, gama kaaniin qondaalota TPLF kan lola shanyi-duguuginsaa (Genocide War) ifatti Oromoo irratti geggeessaa turan kan akka Jeneraal Gabiree Diillaaf aangoo guutuu kennanii Oromoo irratti bobbaasaa jiru. Maqaa haaromsaa fi jijjiiramaatiin namootni har’a Mootummaa Naannoo Oromiyaas tahe Mootummaa Federaalaa hoogganan akka aangootti dhufan kan gargaare wareegama Addi Bilisummaa Oromoo fi waraanni isaa (WBOn), Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi ilmaan Oromoo waliigalatti Bahaa-Dhihatti, Kaabaa-Kibbatti wal faana ka’uudhaan Bilisummaa ofiif baasan tahuun dhugaa eenyu illee haaluu hin dandeenye tahee osoo jiruu jarreen kun har’as Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi ABO qofa osoo hin taane jireenyuma ummata Oromoo irratti diinummaa ol’aanaa raaw’achuu itti fufuun isaanii hedduu gaddisiisaa fi qaanfachiisaa dha.

Miseensotaa fi deggertootni ABO hundi, Waraanni Bilisummaa Oromoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, Sab-boontotni ilmaan Oromoo caasaa waraanaa, tikaa, poolisaa fi bulchiinsaa, akkasumas hojii ogummaa adda addaa Mootummaa Itoophiyaa, Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Dhaaba OPDO keessa jirtanii fi ummatni bal’aan Oromoo waliigalatti dhugaa kana hubachuudhaan murannoo ol’aanaadhaan duula kana dura dhaabbachuun gaaffii belbeltuu yeroo fi dirqama seenaa ol’aanaa dha. Duula akka Sabaatti nu irratti geggeeffamaa yoona gahee fi har’as nu irratti haaromfamee itti fufaa jiru kana bakka jirru hundaa waliif dirmachuudhaan fashalsinee Bilisummaa keenya harkatti galfachuuf kan yeroo kamuu caalaatti xiiqeffannee sossohuun mala filmaata biraa hin qabne tahuu Addi Bilisummaa Oromoo gadi jabeessee dhaama.

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti !
Injifannoo Ummata Oromoof !

Adda Bilisummaa Oromoo
Adoolessa 05, 2018

1 thought on “Gaaffii Oromoo Afaan Qawweetiin Ukkaamsuun Kaleessas Hin Danda’amne, Har’as Hin Danda’mu !

  1. Amma qullaakee dhaabattee haftaa.
    Sibareerra gantuuf galtuu. OPDOn ofii bilisa bahee nu bilisoomsaa jira.
    Isini garuu harkaaf afaan wayyaanee taatanii nu ajjeesaa jirtu.
    Sii dhumateera

Comments are closed.