Gaaffii fi deebiin haadha warraa Dr.Haylee Fidaa

Gaaffii fi deebiin haadha warraa Dr. Haylee Fidaa Aadde Bernaadeet waliin godhame kun yaadannoo bara 2010 keessa na naqe. Yeroo san kitaaba seenaa nama guddaa kanaa tokko eegan dubbisee booda akka inni ilmaan lama qabu yeroo duraaf hubadhe. Saaraa fi Judiit jedhaman. Anis kitaaba asoosamaa haala qabsoo Oromoo zamana Hayile san yaadachiisu ”Mul’ata Mogor” (kan siichi maxxanfamu) irrattin hojjechaa ture. Waan taheefis, odeessa waa’ee Haylee caalaatti argachuuf jecha Saaraa fi Judiitiin barbaaduuf yaalii baayeen godhe. Wayta san Facebook fayyadamuu eegalee waggaa 2ffaa koo ture. Jara lamaanuu search godheen Sarah Haile Fida argadhe.

Add godhee dhaamsa barreesseefii hoggasuma Amsterdam irraa naa deebifte. Heddun gammade. Waanuma Haylee Fidaa owwaala cabsee ka’ee na dubbisaa jiru natti fakkaate. Garuu Saaraan dubbii abbaa ishii irratti beekumsi qabdu muraasa tahuu na hubachiifte. Abbaa isii kan hin yaadanne tahuu natti himtee telefoona haadha isii Aadde Bernaadeet kan gaafas Finfinnee jiraattuu naa kennitee turte. Garuu bakka an gaafas ture Asmaraa irraa Finfinneetti bilbiluun waan hin danda’mneef yaaliin koo lafatti hafe. Har’a kunoo warri carroome Aadde Bernaadeet dubbisanii waa’ee Haylee fi tattaaffii inni Qubee dhugoomsuuf godhe irratti kan isiin jettu dhagahuu dandeenyeerra.
Warra aaf-gaaffii kana godheef galateffachuun barbaada.

Aadde Barnaadet Wa’ee Abba mana Isii Hayle_Fida fi Wa’ee Qubee Mal Jatti laata? ፈረንሳዊቷ ወ/ሮ ባርናዴት ስለ ባለቤቷ ሀይሌ ፊዳና ስለ ቁቤ ምን ይላሉ። Dhaggefadhaa.. አሪፍ ቃለመጠይቅ ነው።