Gaafa Tokko harreetu Waraabessaf Tola olltefi turte kana Harreen ..

Gaafa Tokko harreetu Waraabessaf Tola olltefi turte kana Harreen dheebotte bishaan dhuuguf demmatte Yeroo kana obboo Warraboo Gamma ollittin bishaan itti borrasse ture kana Harreen Naanyattu naanyaadhuu malle afaan Ana hin maamasiini jatte obbo warrabosso Akan jedhen “Galata eessatti beektuu mitii, kunoo galfadhaa!” Jedhe Waraabessi Harree ari’ee manaan gahee

Adammisoma
 
 
 
 

Ammaaf adda hin baafne Sudaan, Egypt fi Juntaa TPLF keessa tokkootu Nafx_anyaatti guyyaa Qiyaamaa labsuuf itti qophaa’a jira. Addunyaa kanaaf Finfinnee keessa godaana jirti jadhu! Akka keessa beektonni Iccitii Odeeffannoo nu qoodanitti! waa hundaafuu bullee ilaalla