”Gaafa Oromoon Finfinnee Dhorkame Sana Qeerroo Seenaa Dalagan”

”Gaafa Oromoon Finfinnee Dhorkame Sana Qeerroo Seenaa Dalagan

Qeerroon Oromoo Magaalaa Finfinnee iddoo gara garaa keessa jiraatan kun simannaa ABO fi WBO taasifamuuf Magaalaa Finfinnee keessa naanna’uudhaan hojii beeksisaa fi waamichaa gochaa turani. Keessumaa iddoowwan adda durummaan jibbaa fi tuffii uummata Oromoo mullisaa turan Gullallee,Piyaassaa,Addisu Gabayaa fi Ashawaa Meedaa… Keessa naanna’uun Dhagaa itti darbatamuu fi arrabsoo isaaniin jedhamu homaatti utuu hin lakkaawiin Afaan Oromoo fi Afaan Amaaraan beeksisuun Finfinneen Oromummaa akka urgooftu taasisaniiru. Guyyaa Uummati Oromoo Finfinnee jiru itti gammadee fi guyya addaa ture. Galatoomaa jennaani Qeerroo Keenyaan
Dhábasá Wakjira Gemelal