Gaafa oromoo irraa mallaqa guuran FINFINNEE jechuun oromoo

Gaafa oromoo irraa mallaqa guuran FINFINNEE jechuun oromoo yaammatu.

Erga guuraniin booda ADDIS ABABAAN kan Federaalaa Taati.Koreen daangaa FINFINNEE qoratu, akkuma barnoota PLAZMAA biyya irraa fageesan sanitti isaanillee dhabamsiisan moo, bakka MAAJILAAN bakka bu’anii adunyaa biroo qorachaa jiruu..????

Wantii OPDOn nuuf goote DHAKAA BU’UURAA dhaabbatu qofaadha.
Otuu dhakaa BU’UURAA bakka hundattii uummataan sobuuf dhaaban hunda isaanii walitti qabanii mana barnoota guddicha Oromiyaa irrattii otuu ittiin nuuf ijaaranii irra bu’aa nuuf qabaa tureeyyuu.
Hundaafuu oromoon abbaa biyyummaa isaa otuu hin mirkaneefannee, ormaaf Sibiilaan tolchuun bu’aa nuuf hin qabu.

Mohammednur Guye


ABO/WBO come back strongly. 
We are realized that, we could focus on our past mistakes and feel sorry for our people,. We could learn from those mistakes and now use them as motivation to come back strong. We are powerful with Qeerroo bilisumma than ever. 
Stay tuned !!

Warri ABO/WBOn 3 duwaa tu hafee bosona keesati jeedhan sun, ergamtoni dullati OPDO jaala kaatu amma maale jeedhu laata dhiiroo ??

ኦነግ የቡደ እና የኦህdead መድሃኒት ከምን ግዜም በላይ ጠንክሮ ይገኛል ።

Biqilaa Biyyaa