Fuad Hassan Jarraa : Dhaamsaa Mana Hidha baddannoo irraa !

#Dhaamsaa_Mana_Hidha_baddannoo_irraa (INBOX)

“Qeerroo #Fuad_Hassan_Jarraa Ergaa Hidhame guyyaa 10n darbee jira hanga guyya har’ati Mana hidha aanaa baddannoo keessa rakkacha jira. Ani guyya Har’a mana hidha aanaa baddannoo irraa bahee.

“Hanga achii keessa waliin jiruu Osoo guyya tokko gidduu hin darbiin Halkaan hunda Qeerroo #Fu‘ad_Hassan_Jarraa Waraanni Humna Adda jedhamu kophatti baase Qunamtii Shiftaa waliin qabda Jedhee reeba jira Haali amma mucaan kun keessa jiruu haala heddu nama yaadeessuudha qeerroo kanaaf Sagalee tokkon Akka hikkamu gaaffachuun lubbuu mucaa kana du’aa haa oolchinuu isiiniin jechuu barbaada hirreen Qeerroo Oromoo kana tahuu hin qabu.”

Tsegaye Ararssa