#FreeOromia: Namichi waa malee Minilikiin nutti hin faarsine; bara dukkanaa sana nutti deebisuuf hidhatee hojjachaa jira.

Namichi waa malee Minilikiin nutti hin faarsine; bara dukkanaa sana nutti deebisuuf hidhatee hojjachaa jira.

Gochaa Minilik bara 1880moota kaasee Oromoo fi ummatota kibbaa irratti raawwate sana deebisee raawwachaa jira.
Oromoo hubadhaa; ajjeechaa kun qe’ee tokkotti kan dhaababtuu miti; Oromoo mara kan dhaqqabuu dha. Boru gaabbuun gatii hin qabu. Otuu yeroon hin darbine, kaanee diina ofirraa darbuu malee falli hin jiru!!

Dambi Doolloo, kalee fi har’a!
– Fuulbana 6, 2016, Hayiluu Ifreem mucaa waggaa 16 ajjeesanii harmee isaa Taaddaluu Tamaam yaamanii reefka isaa irra taa’i jedhanii tuman. Kuni yeroo tahu obboleettiin Hayiluu xiqqoon ijaan argaa turte. Aadde Taaddaluun ilma isheetiif boo’icha kabajaa booyuu dhoorgamtee reefka isaa irra taa’uuf dirqamte.
– Caamsaa 11, 2021, Amanu’el Wandimmuu, dargaggeessa waggaa 18ti adda-babahii irratti haadhaa fi abbaa dabalatee hawaasni guutuun xiqqaa guddaan osoo arguu rasaasa itti roobsanii ajjeesan. Miidiyaa irrattiis bahanii akka nama diina cabsee galeetti geeraranii dhiichisan. Haadhaa fi abbaan Amanu’eel ilma isaanii booyanii awwaallachuu dhoorgamanii mana hidhaatti darbataman.
Eeyyee! Kaleessas har’as hammeenya kana kan nurratti raawwate alagaa bakka biraatii dhufe osoo hin taane OPDO gaafasii Bilxiginnaa ammaa tana. Diinni keenya guddaan isaani, hiddaan buqqisuun dirqama!


Oduu Gaddaa.
Waraanni Pp Godina Horroo Guduruu Wallagga Aanaa Amuruutti Qeerroo Maqaan isaa #Tashaalee_Nugusee_Mokonnoon Jedhamu Bakka Inni Loon Tiksutti Bakka Addaa #Burje Jedhamutti Rasaasa Irratti Roobsuun Ajjessun Bira Akka Darban Namoonni Naannoo Sana Dhaamsa Nuuf Erganiin Ifoomsan. Mucaan Kun Maatiisaaf Loon Utuu Eega Jiru Waraana Kanan Kan Ajjeefame Ta’uu Maatiin Isaalle Dhugaa Bahaniru. Gochaan Sukkaneessan Kun Kan Raawwatame 01/09/2013 Akka Lakoofsa Itoophiyaatti Yommuu Tahu Erga Ajeesanille Akka Reeffi Lafa Hin Kaaneef Noomota Darara Akka Turan Namni Gochaan Kana Yommu Raawwatu Ijaan Arge Dabaluun Dubbateera. Waan nama Ajaayibu Keessa Reeffa Isaarra Dhaabbatani Suuraa Ka’aa Akka Turaniifi Irra Dhaabbachuun Baddeessa/Goosuu nyaacha akka turan Dabaluun Jiraattonni kan Dubbatan.
Maatiifi Firoottan Isaaf Jajjabina Hawwina.


#SiidaanYaadannoo-Gootonni hedduu bilisummaa Oromoof wareegamaniiru; Maammoo Mazamir, Taaddasaa Birruu, Agaree Tulluu, fi kanneen biroo har’a faajjii Oromootaa ta’an marti waan keessa darbanii dha; isaanis kaleessa akkuma Amaanu’el knatti dirree irratti ajjeefaman. Garuu, fakkeessaaf illee ta’u ‘mana murtii’ sirnichaatti dhiyaatanii turan.
Marfatni kun yeroon itti maqaa gooticha kanaatiin moggaafamu fagoo hin ta’u!!
Galmee seena akeessatti ulfinaan yaadatamta!
Wareegama keen bilisummaan Oromoo ni daraara!