FreeJawarMohamed FreeBekeleGerba FreeAllPoliticalPrisoners Justice4Hacaaluu

FreeJawar Mohamed Free Bekele Gerba Free All Political Prisoners Justice 4 Hacaaluu!!

Kun Itoophiyaa Keessatti Qofa: Mirga Daa’immanii Tiksuun Hafee,Waan Nama Guddaarrattuu Raawwatamuu Hin Qabnetu Irratti Raawwatama – Hidhaa Siyaasaa!
—–
Torban sadi dura Godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaa Magaalaa Ajjeetti sababa ijoolleen siyaasaan hidhamtee turte mana hidhaa cabsitee baateef jecha daa’imman xixiqqoo tana mana hidhaa geessanii hidhan. Sababa daa’imaatiin dhufanii akka qabamaniif yaadanii akka ta’e beekamaa dha. Ijoolleen tun dhiibbaa taasifameen hiikamuu gabaafamaa jira.
Daa’ima of hin barin itti gaafatamaa godhan. Daa’imman tun mana hidhaa keessatti haadha waan hin argineef haadha yaaddee guyyuu iyyaa oolti jedhan warri argan. Kuni waan namni amanuu hin dandeenye tahus sirni aangoo Mootummaa Itoophiyaa amma harka qabu, gocha suukaneessaa Addunyaa kanarra biyya kamuu hin jirre isa dhumaa Oromoo irratti raawwataa jira.


Jawar mohmmed gaafa hidhaa irraa bahe jechi inni jalqaba dubbatu ” Rabbii kiyya Kan yoo abdatan nama hin ganne hidhaa irraa na baasuu isaatiif guddiseen galateeffadha”. Kan yoo abdatan nama hin ganne rabbi qofa.!

#FreeJawarMohamed #FreeBekeleGerba #FreeAllPoliticalPrisoners #Justice4Hacaaluu


Harkaa Maaltuu Nama Kana Ajjeessa Yaa Obboleewwan Koo mee Maal Jetuu isnii ??

Ee im Banee Oromo

— feeling sad.

1 Comment

  1. የ ሚሊሻአማራ ሥጋ የለበሰ የዛር ውላጅ ደም መጣጭ ጋኔንናቸው፨፨ጎጄዎች ሐብታም እንሆናል ሲሉ በየዓመቱ በ ዻጉሜ ወር ሳምንቱን በሙሉ በአባይ ወንዝ ውስጥ እንደ ቆዳ ተዘፍዝፍው ውለው ያድራሉ።ይህ ሳያን ሳቸዉ ፥ዶሮ፥በግ ፥ቅቤ እና ሳንቲም ለጌቶቻቸው ለዓባይ ጋኔኖች እና ዛር ዉላጆች ሲገብሩ ሲያስገብሩ ይታያሉ፨ ዪህንን ጉዳቸውን ወደጎን በመተው፥የኦሮሞን ባሕል እና የገዳ ሥርዓት ሲያጣጥሉ እና ሲያንቋሽሹ ይታያሉ፥ይሰማሉም።።በተለምዶ የአማራ ክልል ተብሎ በሚጠራዉ በአንዳንድ አከባቢ ንጹሓን ዜጎች ተገለዉ ሰዎችበሚተኙበት በመደብ ዉስጥ ተቀብረው ይገኛሉ።።የእሕል ወፍጮ ኤሌክትሪክ በፈጣን እናበአግባቡ እንዲ ሰራ የንጹሓንንደም የሚያፈሱም ሞልተዋል።የአማራ ሟርት እና ጉድ ብዙ ነው።።።

Comments are closed.