“Freedom cannot be achieved unless the women have been emancipated

“Freedom cannot be achieved unless the women have been emancipated from all forms of oppression”
ONE OF NELSON MANDELA’S Golden words .
———————————————————————–
Leenci irree guddaadhaan daakee caccabsee diina balleessu leenca kormaa ta’uu mala.
Leenci dallansuu guddaa obsuu hin dandeenyeefi kan dallanee harqee lollaan homtuu isa dhaabuu hin dandeenye ammoo leenca dhalaadha. Goonni akkanaa kun dhalee hoosisee leenjisee ilmoon guddise ammoo yoomillee deeroo ykn waan laaftuu biroo wohii ta’uu tasuma hin dandeettu. Leencuma goota akka haadhaa kana taatee guddatti ilmoon.
Obboleettii teenya, haadha teenya rabbi umrii siif laatee bilisummaa si haa argisiisu.
Aaaaaaaaaamiiiiiiiiiiiin

“Aanaa Daawwee Qaachaan magaala Mi’oo hiriira guyya owwaala gotowan keenya teeso biyyotti kufee ummanni kenya bahe”