Free Jaal Abdii Raggaasaa

Free Jaal Abdii Raggaasaa

Tulluu Hiyyeessaa


Qubee Generation:
“እኔ ‘ታላቁ ሰልፍ’ በሚባለው ላይ ተሳትፌ, ቆስዬ, ሁለት አመት ሙሉ በክራንች ስሄድ ነበር::”
~ Obbo Battee Urgeessaa
Warri Batteen የድል አጥቢያ አርበኛ dha jechuu barbaaddan kana faa quba qabaadhaa!!
Ol adeemaa gadi qabuuf yaaluun cubbuu dha.

Dippaartimentiin ololaaf dadammaqina bilxiginnaa ammallee akkuma ishee bara OPDO sana daaraadhaan “daakuudha” jetti. Hidhaa fi ajjeechaadhaan “bilisummaadha” jetti.
Dhugaan garuu nii qallatti malee hin cittu. Amma barri kan isaaniiti. Barri garuu nii dabarti. Aduun wayyaaneetti dhiite bilxiginnaattis dimismisaa jirti. Dubbachuu dhiifnaan dubbii wallaalle seetani