Free All Political Prisoners Oromo protests Abiy MustGo!!

Free All Political Prisoners Oromo protests Abiy MustGo!!

#FreeAllPoliticalPrisoners#oromoprotests#seattle
#AbiyMustGo

#alaabaakoo

#OromoProtests in Seattle
August 3rd, 2020

#Maqdas Mallasaa Nuu wali keessumma miti.

Team oromia


Habashaan Oromoo akka Elemoo, Magarsaa, Guutamaa, Dawud, Aslii fa’aa hin beektu; ishiin kan beektu kan akka Jaagamaa Keelloo, Kaasayee Camadaa, ta’aa ti; isaan akkasii sanyiin isaanii Oromoo keessaa badaa jiru. Kan dagaagaa jiran Lammii, Boonaa, Toltuu, soorettii, Jiituu, Seenaa, waaqoo, Ifaa, Oromiyaa, Daraaraa fa’aa ti.
Nagaatti, gargar galle!!OMN: Seattle Washington Hiriira Marsaa 6ffaa

Oromia Media Network