Foramiin Bulchiinsa Tigraay (Tigray Governance Forum) kan guyyaa lamaaf turu yeroo lammaffaaf Maqalee Galma Plaaneet Hoteel keessatti

Foramiin Bulchiinsa Tigraay (Tigray Governance Forum) kan guyyaa lamaaf turu yeroo lammaffaaf Maqalee Galma Plaaneet Hoteel keessatti geggeeffamuu eegaleera. Baatii tokko dura mariin mata dureedhuma wal fakkaataa kanaan Finfinnee Galma Harmony Hotel keessatti akka geggeeffamee ture ni yaadatama. Foramii yeroo lammaaffaaf amma Malqaleetti geggeeffamaa jiru irratti gameeyyiin qabsoo sabichaa waraqaa qorannoo dhiheessuuf tartiiba qabatanii jiru. Dhaabonni siyaasaa saba kana keessaa bahan (TPLF, ARENA fi Dhaabbanni Demokraasummaa Atoomsa Tigraay kan Dr. Aragaawii Barheetiin hogganamu) hirmaataa jiru. Foramii kana irrtti paartiilee mormituu biyyattii keessaa EDEPA bakka bu’uun Obbo Lidetu Ayalew achi jira. Paartiilee siyaasaa biyyattii keessaa kan Lidetuu kun qofti filamee maaliif akka afeerame ammatti ifaa miti

Yaya Beshir

Jarri Achi waliin maarii’achaa As Oromiyaa Irraa wal nu nyaachisuuf ammas walgahii guyyaa lamaa Itti ida’achaa jirti. Nuti Asii wal Nyaanna Isaan Xaafii Nyaatu. Maaloo Yaa Oromoo akkuma ji’a lama dura gaddaa fi gammachuu waliin danda’aa, boo’ichaa, reebicha fi beela waliin danda’aa turre ammas tokko haataanu.


እሳትና ጭድ አቀባዮች!

እነዚህ የሀገርም የህዝብም ጸር ናቸው። ልንከላከላቸው ይገባል። ምንም ኢትዮጵያዊነት የማይነበብባቸው! አንዱን ዘር ከሌላው ዘር ጋር ለማለያየትና ለማጋጨት የሚደረግ እንቅስቃሴ ጤናማ አይደለም።

ኢትዮጵያ እኩል ለሁሉም ትሆናለች።

እነዚህን ከመከታተል እንታቀብ!