For they cannot sleep unless they have done wrong;

 
For they cannot sleep unless they have done wrong; they are robbed of sleep unless they have made someone stumble.

Fulbaana 26,2013-Kantiibaa Itti aantuu magaalaa Finfinnee, Aadde Adaanech Abeebee akkaataa siidaan Haacaaluu ijaaramuun danda’amurratti maatiisaa waliin mari’atan.

Adde Adaanech karaa fuula feesbuukiisaanii Artist Haacaaluu Hundeessaa Waxabajjii 22, 2012 wareegameef akkaataa dhakaan bu’uuraa siidaa yaadannoo isaa kaayametti hatattamaan akkaataa ijaaramuu danda’uu fi yaada siidichaarratti maatiisaa faana mari’achuusaanii himan.
Maatiin Haacaaluu mana kiraa keessa iddoo adda addaa waan jiraataniif maatiin gooticha kanaa saaxilamoo waan ta’anii fi haala jireenya isaanii hubbachuun manneen waliinii 40/60 ijaaramaa jiran keessaa kaartaa mana jireenyaa kennineefii jirra jedhan.