FOR THE RECORD : Abiy Ahmed is Stuck in crime after crime against the Oromo people!

FOR THE RECORD : Abiy Ahmed is Stuck in crime after crime against the Oromo people!
 
His name is Sisay Bekele (in the picture below). He was arrested by the Ethiopian government as part of the crackdown unleashed by the government of Abiy Ahmed against the Oromo people, following the assassination of a beloved Artist Hacaaluu Hundeessaa.
 
The court ordered his release on bail, but the police refused to implement the court order and kept him in prison.
His wife, also in the picture, passed away yesterday, 27 September 2020. She could not receive proper treatment because her husband’s bank account was blocked and their plea to enable it fell on deaf ears.
As her health deteriorated, Sisay pleaded to enable his bank account for her treatment. His plea remained unheard. He was denied even to see her and say goodbye to his wife.
This is very painful!
Oduu Gaddisiisa.
Murtiin Mana Murtii kabajamuu dhabuun lubbuu haadha warraa Obbo Siisaay Baqqalee galaafate.
Obbo Siisaay Baqqalee namoota reeffa Artist Hacaaluu Hundeessaa geggeessuuf ba’anii humna tika mootummaatiin to’ataman keessaa tokko ta’ee, akkuma hidhamtoota kan biroo lakkoobsi Herrega baankii isaatiis akka hin sochoonetti mootummaatiin sababa cufameef maatiin isaa rakkoo hamaaf saaxilamuu gabaasnee turre.
 
Haati warraa isaa Aadde Xajjituun dhukkubsattuu dhibee Kaanseerii yoo taatu, sababa hanqina maallaqaatiin daawaafi yaala fayyaa argachuu dhabdee rakkachaa kan turte yoo ta’u, maallaqa Abbaa Warraa ishee waliin baankiitii qaban baafachuun yaalamuu illee hin dandeenye. Deggersa maatiifi firootaan Hospitaalatti deddeebi’aa turtus, sababa yeroon tajaajilamuu dhabuutiin guyyaa kaleessaa lubbuun ishee darbeera.
Adde Xajjituufi Obbo Siisaay daa’ima waggaa tokko kan waliin qaban yoo ta’u, Abbaan warraa ishee yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jira.
 
Manni murtii kana dura mirga wabii eeguufiin lakkoobsi Herrega baankiis akka banamu murteessus, poolisiin mana hidhaa itti jijjiiruudhaan maatiin isa argachuu akka hin dandeenyeefillee sababa ta’e.
“Sirni Awwaalcha Aadde Xajjituu guyyaa har’aa kan raawwatamu yoo ta’u, dhukkubsattee illee Abbaa Manaa ishee yeroo dhumaaf arguuf carraa hin argannee. Ammas ammoo erga mirgi wabii eegameefii utuuma dhufee awwaala haadha daa’ima isaarratti hirmaatee, irmii tufeetii nu gammachiisaa’ jechuun maatiin isaa OMN-tti himaniiru.
 
OMN: Obbo Siisaay Baqqaleef mirgi wabii manni murtii eegeef jalaa sarbamee, maallaqni inni Baankiitii qabus ugguramee, ammas utuu hin argin haadha warraa isaa dhabuun cubbuu guddaa ilmaan Oromoo irratti mootummaan raawwachaa jiru agarsiisa’ kan jedhan miseensa maatii isaatii keessaa tokko.
Namni kun utuudhuma harkisaallee fuuncaan hidhamee dhufee awwaalcha irratti hirmaatee gaarii ture jechuun dubbata.
 
Obbo Siisaay Baqqalee dhukkubsachaa jiraachuu haadha warraasaa quba kan hin qabne yoo ta’u, dhihoottis maatiifi Abukaattoon bakka inni itti hidhamee jiru quba hin qaban.

1 Comment

 1. Oromo, qeerroo and qarree: This has reached a tipping point and if every Oromo is not outraged and resolved for independent Oromia, we will continue to be haunted by the souls of our beautiful heroes and heroines. Freedom now in order to avert the existential threat posed to the great Oromo people and live in dignity in our ancestral land as free nation.

  The neo-naftagna regime of Abiy Ahmed and the anti-Oromo naftagna party PP must be defeated by all means, and eradicated from Oromia.

  “Naftagna was the enemy of the Oromo people yesterday; naftagna is the enemy of the Oromo people today; and naftagna will remain the enemy of the Oromo people tomorrow!”
  (Haacaaluu Hundeessaa, 2020)

  Oromia shall be free!
  OA

Comments are closed.